Category: Amazing

ေသဆုံးသြားသည့္ဇနီးသည္ေလးက တစ္ေန႔ေန႔မွာျပန္ရွင္သန္လာမလားဆိုတဲ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေလးနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ကို၂၁ႏွစ္ၾကာေအာင္သိမ္းဆည္းထားခဲ့ၿပီးမွ လက္​​ေလွ်ာ့ကာသၿဂႋဳလ္ေပးဖို႔ဆုံျဖတ္ခဲ့သည့္အဖိုး

လူငယ္ေလးကအေၾကာက္လြန္ေရာဂါရၿပီး အုန္းပင္ေပၚတြင္၃ႏွစ္ၾကာေအာင္ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး ေအာက္မဆင္းသည့္အတြက္ ေကာင္ေလးတစ္ခုခုျဖစ္မွာကိုစိုးရိမ္ၿပီး ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားကအုန္းပင္ကိုခုတ္လဲဲပီးကူညီခဲ့