သာမန္ေၾကာင္ေလးေတြနဲ႔မတူဘဲ က်ားသစ္ေပါက္ေလးတစ္ေကာင္လို အေရာင္မ်ိဳးကို ပိုင္ဆိုင္ထားတာေၾကာင့္ ကမာၻေပၚတြင္ အလွဆုံးအျဖစ္ တင္စားခံေနရေသာ ေၾကာင္ကေလး

အခ်ိဳ႕လူသားမ်ားသည္ ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္ေလးေတြကို ပိုင္ဆိုင္ခ်င္ၾကေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ တရားဝင္ေမြးျမဴခြင့္မရွိတာေၾကာင့္ မပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကေပ။ယခုအခါမွာေတာ့ သာမန္ေၾကာင္ေလးတစ္ေကာင္သာျဖစ္ေသာ္လည္း က်ားသစ္ေပါက္ေလးတစ္ေကာင္ႏွင့္တူၿပီး အလြန္လွပေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေၾကာင္ေလးကို ေတာ႐ိုင္းေၾကာင္ သို႔မဟုတ္ က်ားသစ္ဟုထင္ေနခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ေၾကာင္ေလး၏ပိုင္ရွင္ကေတာ့ ေၾကာင္ေလးကို Thorဟုအမည္ေပးထားခဲ့ၿပီး သာမန္ထက္ထူးျခားေနခဲ့ေသာ အေရာင္အေသြးလူတိုင္းကသေဘာက် လိုခ်င္ေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ လူတိုင္း၏ သေဘာက်လိုခ်င္မႈႏွင့္အတူ ေၾကာင္ကေလးဟာ ကမာၻေပၚတြင္ အလွဆုံးအျဖစ္ တင္စားကာ ခ်ီးက်ဴးေနခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

Shoon (Cele Daily)

Zawgyi

သာမန္ေၾကာင္ေလးေတြနဲ႔မတူဘဲ က်ားသစ္ေပါက္ေလးတစ္ေကာင္လို အေရာင္မ်ိဳးကို ပိုင္ဆိုင္ထားတာေၾကာင့္ ကမာၻေပၚတြင္ အလွဆုံးအျဖစ္ တင္စားခံေနရေသာ ေၾကာင္ကေလး

အခ်ိဳ႕လူသားမ်ားသည္ ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္ေလးေတြကို ပိုင္ဆိုင္ခ်င္ၾကေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ တရားဝင္ေမြးျမဴခြင့္မရွိတာေၾကာင့္ မပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကေပ။ယခုအခါမွာေတာ့ သာမန္ေၾကာင္ေလးတစ္ေကာင္သာျဖစ္ေသာ္လည္း က်ားသစ္ေပါက္ေလးတစ္ေကာင္ႏွင့္တူၿပီး အလြန္လွပေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေၾကာင္ေလးကို ေတာ႐ိုင္းေၾကာင္ သို႔မဟုတ္ က်ားသစ္ဟုထင္ေနခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ေၾကာင္ေလး၏ပိုင္ရွင္ကေတာ့ ေၾကာင္ေလးကို Thorဟုအမည္ေပးထားခဲ့ၿပီး သာမန္ထက္ထူးျခားေနခဲ့ေသာ အေရာင္အေသြးလူတိုင္းကသေဘာက် လိုခ်င္ေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ လူတိုင္း၏ သေဘာက်လိုခ်င္မႈႏွင့္အတူ ေၾကာင္ကေလးဟာ ကမာၻေပၚတြင္ အလွဆုံးအျဖစ္ တင္စားကာ ခ်ီးက်ဴးေနခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

Shoon (Cele Daily)

  • Leave a Comment