ေခ်းေငြလုပ္ငန္းကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ အလုပ္ဝင္လုပ္ၿပီး ေဒၚလာ၁၇သန္းေက်ာ္ကို ခိုးယူကာ ကုတင္ေအာက္တြင္ ဖြက္ထားၿပီး မသုံးဘဲေနခဲ့ေသာ္လည္း အဖမ္းခံခဲ့ရသည့္အမ်ိဳးသား

စာဖတ္သူတို႔အေနျဖင့္လည္း လူ႔ေလာကႀကီးထဲတြင္ မေကာင္းမႈမွန္သမွ်ကို လက္ေတြ႕ပင္ မဆိုထားႏွင့္ စိတ္ကူးထဲတြင္ပင္ မႀကိဳးစားၾကဖို႔ အႀကံေပးလိုဘဲပါတယ္။လူ႔ေလာကထဲတြင္ မေကာင္းမႈမ်ားျဖင့္ ရွင္သန္ေနရသူတစ္ဦးသည္ အမႈိက္တစ္ခုထက္ ပိုေနလိမ့္မည့္မဟုတ္ေပ။

ယခုတြင္လည္း ဘရာဇီးႏိုင္ငံ မွ Cleber Rizerio Rochaဆိုသည့္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ နာမည္ေက်ာ္ေခ်းေငြလုပ္ငန္းကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ အလုပ္ဝင္လုပ္ၿပီး အလုပ္ဝင္လုပ္ၿပီး ေငြေၾကးမ်ားကို ခိုးယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ထို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီဟာလည္း ေငြေၾကးေပ်ာက္ဆုံးမႈေတြအတြက္ စုံးစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာအခါ အမ်ိဳးသားဟာ ခိုးယူခဲ့ေၾကာင္းသိရွိခဲ့ရပါတယ္။

အမ်ိဳးသားဟာလည္း သူခိုးယူခဲ့ေၾကာင္းကို ဝန္ခံခဲ့ၿပီး ပိုက္ဆံသိမ္းထားေသာေနရာကို ျပသလိုက္ရာမွ ရဲမ်ားဟာ မ်က္လုံးျပဴးသြားခဲ့ရၿပီး ကုတင္ေအာက္တြင္ ေဒၚလာ၁၇သန္းအထိကို သိမ္းဆည္းထားခဲ့ပါတယ္။

Shoon (Cele Daily)

Unicode

ေခ်းေငြလုပ္ငန္းကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ အလုပ္ဝင္လုပ္ၿပီး ေဒၚလာ၁၇သန္းေက်ာ္ကို ခိုးယူကာ ကုတင္ေအာက္တြင္ ဖြက္ထားၿပီး မသုံးဘဲေနခဲ့ေသာ္လည္း အဖမ္းခံခဲ့ရသည့္အမ်ိဳးသား

စာဖတ္သူတို႔အေနျဖင့္လည္း လူ႔ေလာကႀကီးထဲတြင္ မေကာင္းမႈမွန္သမွ်ကို လက္ေတြ႕ပင္ မဆိုထားႏွင့္ စိတ္ကူးထဲတြင္ပင္ မႀကိဳးစားၾကဖို႔ အႀကံေပးလိုဘဲပါတယ္။လူ႔ေလာကထဲတြင္ မေကာင္းမႈမ်ားျဖင့္ ရွင္သန္ေနရသူတစ္ဦးသည္ အမႈိက္တစ္ခုထက္ ပိုေနလိမ့္မည့္မဟုတ္ေပ။

ယခုတြင္လည္း ဘရာဇီးႏိုင္ငံ မွ Cleber Rizerio Rochaဆိုသည့္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ နာမည္ေက်ာ္ေခ်းေငြလုပ္ငန္းကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ အလုပ္ဝင္လုပ္ၿပီး အလုပ္ဝင္လုပ္ၿပီး ေငြေၾကးမ်ားကို ခိုးယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ထို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီဟာလည္း ေငြေၾကးေပ်ာက္ဆုံးမႈေတြအတြက္ စုံးစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာအခါ အမ်ိဳးသားဟာ ခိုးယူခဲ့ေၾကာင္းသိရွိခဲ့ရပါတယ္။

အမ်ိဳးသားဟာလည္း သူခိုးယူခဲ့ေၾကာင္းကို ဝန္ခံခဲ့ၿပီး ပိုက္ဆံသိမ္းထားေသာေနရာကို ျပသလိုက္ရာမွ ရဲမ်ားဟာ မ်က္လုံးျပဴးသြားခဲ့ရၿပီး ကုတင္ေအာက္တြင္ ေဒၚလာ၁၇သန္းအထိကို သိမ္းဆည္းထားခဲ့ပါတယ္။

Shoon (Cele Daily)

  • Leave a Comment