လက္က်ိဳးေနခဲ့ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသို႔ ေက်ာပိုးအိတ္ေလးဆြဲကာ စာသင္ခန္းထဲသို႔ အေျပးလာေနသည့္ ပုံရိပ္ေလးေၾကာင့္ လူအမ်ား၏ အခ်စ္ေတြကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ခ်စ္စဖြယ္ မူႀကိဳကေလးေလး

မူႀကိဳေက်ာင္းသားအ႐ြယ္ကေလးဘဝတို႔သည္ ေက်ာင္းသို႔သြားကာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေဆာ့ကစားေနရျခင္းျဖင့္ စာသင္ေက်ာင္းကို မက္ေမာတတ္ၾကသည္။အစပိုင္းတြင္ ကေလးငယ္တို႔ကို ေက်ာင္းသို႔ပို႔ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲႏိုင္ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ ကေလးဟာ စာသင္ေက်ာင္းကိုသာ သတိရေနတတ္ပါတယ္။

ယခုတြင္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ကေလးငယ္တစ္ဦးသည္ သူ၏ဘယ္ဘက္လက္ အ႐ိုးက်ိဳးသြားခဲ့သျဖင့္ ပတ္တီးစီးလိုက္ရပါတယ္။အလြန္နာၾကင္ေသာ ဒဏ္ရာျဖစ္ေသာ္လည္း ကေလးငယ္ဟာ ေက်ာင္းသို႔သြားၿပီး သူငယ္ခ်င္းေမညးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္သာ စိတ္အားထက္သန္ေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာပိုးအိတ္ကို မလြယ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ၾကမ္းျပင္ေပၚသို႔ခ်ကာ ေက်ာပိုးအိတ္ကို အေျပးဆြဲလားရင္ ဆရာမကို ႏႈတ္ဆက္ေနကာ ေပ်ာ္႐ြင္ေနတဲ့ကေလးရဲ႕ ပုံရိပ္ဟာ လူအမ်ား၏ အခ်စ္ေတြအားလုံးကို သိမ္းပိုက္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

Shoon (Cele Daily)

Unicode

လက္က်ိဳးေနခဲ့ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသို႔ ေက်ာပိုးအိတ္ေလးဆြဲကာ စာသင္ခန္းထဲသို႔ အေျပးလာေနသည့္ ပုံရိပ္ေလးေၾကာင့္ လူအမ်ား၏ အခ်စ္ေတြကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ခ်စ္စဖြယ္ မူႀကိဳကေလးေလး

မူႀကိဳေက်ာင္းသားအ႐ြယ္ကေလးဘဝတို႔သည္ ေက်ာင္းသို႔သြားကာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေဆာ့ကစားေနရျခင္းျဖင့္ စာသင္ေက်ာင္းကို မက္ေမာတတ္ၾကသည္။အစပိုင္းတြင္ ကေလးငယ္တို႔ကို ေက်ာင္းသို႔ပို႔ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲႏိုင္ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ ကေလးဟာ စာသင္ေက်ာင္းကိုသာ သတိရေနတတ္ပါတယ္။

ယခုတြင္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ကေလးငယ္တစ္ဦးသည္ သူ၏ဘယ္ဘက္လက္ အ႐ိုးက်ိဳးသြားခဲ့သျဖင့္ ပတ္တီးစီးလိုက္ရပါတယ္။အလြန္နာၾကင္ေသာ ဒဏ္ရာျဖစ္ေသာ္လည္း ကေလးငယ္ဟာ ေက်ာင္းသို႔သြားၿပီး သူငယ္ခ်င္းေမညးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္သာ စိတ္အားထက္သန္ေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာပိုးအိတ္ကို မလြယ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ၾကမ္းျပင္ေပၚသို႔ခ်ကာ ေက်ာပိုးအိတ္ကို အေျပးဆြဲလားရင္ ဆရာမကို ႏႈတ္ဆက္ေနကာ ေပ်ာ္႐ြင္ေနတဲ့ကေလးရဲ႕ ပုံရိပ္ဟာ လူအမ်ား၏ အခ်စ္ေတြအားလုံးကို သိမ္းပိုက္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

Shoon (Cele Daily)

  • Leave a Comment