႐ိုး႐ိုးဖိနပ္ ဂါဝန္တို႔ကိုသာဝတ္ဆင္ၿပီး ကီလိုမီတာ၅၀အေျပးၿပိဳင္ပြဲကို ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ပထမဆုရရွိခဲ့သည့္ အံဖြယ္အမ်ိဳးသမီး

ကမာၻႀကီးတြင္ လင္းလက္ေတာက္ပရန္အတြက္ အရည္းအခ်င္းျပည့္ဝေနေသာ္လည္း ေတာက္ပရန္အတြက္ အခြင့္အေရးမရျဖစ္ေနသည့္လူ မ်ားစြာရွိေနေပသည္။ထိုသို႔ေတာက္ပခြင့္ မရသူမ်ားစြာရွိေနေၾကာင္းကို မကၠစီကိုႏိုင္ငံမွ အမ်ိဳးသမဖိးတစ္ဦးဟာ အလုပ္ႏွင့္တကြ သက္ေသျပသြားခဲ့ပါတယ္။

မကၠစီကိုႏိုင္ငံမွ အမ်ိဳးသမီးသည္ လူဦးေရေပါင္း ၅၀၀ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ၅၀ကီလိုမီတာ အေျပးၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါတယ္။သူမဟာ ၿပိဳင္ပြဲကို အျခားလူမ်ားကဲ့သို႔ အားကစားဝတ္စုံကို မဝတ္ဆင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဂါဝန္ ႐ိုး႐ိုးဖိနပ္တို႔ႏွင့္သာ ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့ပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း သူမဟာ အေျပးၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမဆုကို ရရွိခဲ့ၿပီး လူမ်ားအားလုံးကို အံအားသင့္ေစခဲ့ရပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကမာၻေပၚတြင္လည္း အမွန္တကယ္အရည္အခ်င္းရွိၿပီး ဖုံးကြယ္ေနရရွာေသာ လူငယ္မ်ားစြာရွိေနေပလိမ့္မည္။

Shoon (Cele Daily)

Unicode

႐ိုး႐ိုးဖိနပ္ ဂါဝန္တို႔ကိုသာဝတ္ဆင္ၿပီး ကီလိုမီတာ၅၀အေျပးၿပိဳင္ပြဲကို ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ပထမဆုရရွိခဲ့သည့္ အံဖြယ္အမ်ိဳးသမီး

ကမာၻႀကီးတြင္ လင္းလက္ေတာက္ပရန္အတြက္ အရည္းအခ်င္းျပည့္ဝေနေသာ္လည္း ေတာက္ပရန္အတြက္ အခြင့္အေရးမရျဖစ္ေနသည့္လူ မ်ားစြာရွိေနေပသည္။ထိုသို႔ေတာက္ပခြင့္ မရသူမ်ားစြာရွိေနေၾကာင္းကို မကၠစီကိုႏိုင္ငံမွ အမ်ိဳးသမဖိးတစ္ဦးဟာ အလုပ္ႏွင့္တကြ သက္ေသျပသြားခဲ့ပါတယ္။

မကၠစီကိုႏိုင္ငံမွ အမ်ိဳးသမီးသည္ လူဦးေရေပါင္း ၅၀၀ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ၅၀ကီလိုမီတာ အေျပးၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါတယ္။သူမဟာ ၿပိဳင္ပြဲကို အျခားလူမ်ားကဲ့သို႔ အားကစားဝတ္စုံကို မဝတ္ဆင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဂါဝန္ ႐ိုး႐ိုးဖိနပ္တို႔ႏွင့္သာ ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့ပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း သူမဟာ အေျပးၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမဆုကို ရရွိခဲ့ၿပီး လူမ်ားအားလုံးကို အံအားသင့္ေစခဲ့ရပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကမာၻေပၚတြင္လည္း အမွန္တကယ္အရည္အခ်င္းရွိၿပီး ဖုံးကြယ္ေနရရွာေသာ လူငယ္မ်ားစြာရွိေနေပလိမ့္မည္။

Shoon (Cele Daily)

  • Leave a Comment