အသက္၁၁ႏွစ္သာ ရွိေသးေသာ္လည္း လူႀကီးတစ္ဦးပင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမရွိသည့္ အေလးမျခင္ ကားကိုတစ္ေယာက္တည္းဆြဲျခင္းမ်ိဳးျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အံဖြယ္ကေလးေလး

အ႐ြယ္ႏွင့္မလိုက္ေအာင္ သန္မာလွေသာ ခြန္အားမ်ားေၾကာင့္ အသက္၁၁ႏွစ္အ႐ြယ္ေကာင္ေလးတစ္ဦးဟာ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလာခဲ့ပါတယ္။ေကာင္ေလးဟာ ႐ုရွားႏိုင္ငံ၏ ေက်း႐ြာတစ္႐ြာတြင္ေနထိုင္ၿပီး အသက္၅ႏွစ္အ႐ြယ္တည္းကပင္ အေလးမျခင္းကို ဝါသနာပါလာသူျဖစ္ပါတယ္။

ေကာင္ေလး၏ဖခင္ဟာ ေက်း႐ြာရဲ႕အားကစား႐ုံတြင္ အေလးသြားမရာမွ ေကာင္ေလးဟာ ဖခင္ေနာက္လိုက္သြားၿပီး အေလးမျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ထို႔ေၾကာင့္အသက္၁၁ႏွစ္အ႐ြယ္သို႔ေရာက္ရွိလာေသာအခါ ေကာင္ေလး၏ သန္မာမႈဟာ လူႀကီးမ်ားပင္ မ်က္လုံးျပဴးရသည္အထိ သန္မာလာခဲ့ပါတယ္။

ေကာင္ေလး၏ အသက္ငယ္ငယ္႐ြယ္႐ြယ္ျဖင့္ သန္မာလွေသာေၾကာင့္ အေလးခ်ိန္ႀကီးမားေသာ အရာမ်ားကို မျပခဲ့ပါတယ္။ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာဝန္မ်ားဟာ ကေလးငယ္၏ အ႐ိုးအဆစ္ႏွင့္ ႂကြက္သားမ်ားထိခိုက္ပ်က္စီးကုန္မည္ကို စိုးရိမ္ေနခဲ့ပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း သူ၏ဖခင္ျဖစ္သူကေတာ့ သားျဖစ္သူအတြက္ ဂုဏ္ယူမဆုံးျဖစ္ေနရပါတယ္။

Shoon (Cele Daily)

Unicode

အသက္၁၁ႏွစ္သာ ရွိေသးေသာ္လည္း လူႀကီးတစ္ဦးပင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမရွိသည့္ အေလးမျခင္ ကားကိုတစ္ေယာက္တည္းဆြဲျခင္းမ်ိဳးျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အံဖြယ္ကေလးေလး

အ႐ြယ္ႏွင့္မလိုက္ေအာင္ သန္မာလွေသာ ခြန္အားမ်ားေၾကာင့္ အသက္၁၁ႏွစ္အ႐ြယ္ေကာင္ေလးတစ္ဦးဟာ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလာခဲ့ပါတယ္။ေကာင္ေလးဟာ ႐ုရွားႏိုင္ငံ၏ ေက်း႐ြာတစ္႐ြာတြင္ေနထိုင္ၿပီး အသက္၅ႏွစ္အ႐ြယ္တည္းကပင္ အေလးမျခင္းကို ဝါသနာပါလာသူျဖစ္ပါတယ္။

ေကာင္ေလး၏ဖခင္ဟာ ေက်း႐ြာရဲ႕အားကစား႐ုံတြင္ အေလးသြားမရာမွ ေကာင္ေလးဟာ ဖခင္ေနာက္လိုက္သြားၿပီး အေလးမျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ထို႔ေၾကာင့္အသက္၁၁ႏွစ္အ႐ြယ္သို႔ေရာက္ရွိလာေသာအခါ ေကာင္ေလး၏ သန္မာမႈဟာ လူႀကီးမ်ားပင္ မ်က္လုံးျပဴးရသည္အထိ သန္မာလာခဲ့ပါတယ္။

ေကာင္ေလး၏ အသက္ငယ္ငယ္႐ြယ္႐ြယ္ျဖင့္ သန္မာလွေသာေၾကာင့္ အေလးခ်ိန္ႀကီးမားေသာ အရာမ်ားကို မျပခဲ့ပါတယ္။ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာဝန္မ်ားဟာ ကေလးငယ္၏ အ႐ိုးအဆစ္ႏွင့္ ႂကြက္သားမ်ားထိခိုက္ပ်က္စီးကုန္မည္ကို စိုးရိမ္ေနခဲ့ပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း သူ၏ဖခင္ျဖစ္သူကေတာ့ သားျဖစ္သူအတြက္ ဂုဏ္ယူမဆုံးျဖစ္ေနရပါတယ္။

Shoon (Cele Daily)

  • Leave a Comment