ဇနီးျဖစ္သူ သက္ေတာင့္သက္သာစြာျဖင့္ အိပ္စက္ၿပီး ခရီးသြားႏိုင္ရန္အတြက္ ထိုင္ခုံေပၚမွဖယ္ေပးၿပီး ၆နာရီၾကာေလယာဥ္ခရီးကို မတ္တပ္ရပ္ၿပီး လိုက္စီးခဲ့သည့္ခင္ပြန္း

အဝလြန္ေနေသာ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ခႏၶာကိုယ္မွ လူတိုင္းကအားက်ရေလာက္သည့္ ခႏၶာကိုယ္မ်ိဳးျဖစ္လာေအာင္ မေလ်ာ့ေသာဇြဲတို႔ျဖင့္ ႀကိဳးစားကာ ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့သည့္ ေကာင္မေလး

လိုင္းေပၚမွ စာသင္ၾကားရာတြင္ ကင္မရာမဖြင့္သျဖင့္ တပည့္မ်ားက ျပစ္တင္ေဝဖန္လာေသာေၾကာင့္ ကင္မရာဖြင့္ျပလိုက္ရာ တပည့္မ်ားကို ဝမ္းနည္းစြာ ငိုေစခဲ့သည့္ ဆရာ၏အျဖစ္