စီးပြားေရးအကြက္ျမင္သည္ဟုဆိုရမည့္ေပ၄၀၀ေလာက္အျမင့္ရွိသည့္ေခ်ာက္ကမ္းပါး၏ အလယ္ေလာက္တြင္ ကုန္စုံဆိုင္ေလးဖြင့္ၿပီးေစ်းေရာင္းကာစီးပြားရွာေနသည့္ အမ်ိဳးသား

၁၅ေပအရွည္ရွိသည့္ဧရာမမိေက်ာင္းႀကီးကိုဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး စစ္ေဆး​ၾကည့္ရာမွဝမ္းဗိုက္ထဲတြင္ တန္းဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာေက်ာက္တစ္လုံးႏွင့္ ဘီစီ၆၀၀၀ သက္တမ္းရွိခ်ိန္သီးတစ္လုံးကိုေတြ႕ရွိခဲ့

ေမြးကတည္းကလက္တစ္ဖက္မပါခဲ့ေသာ္လည္း ေဝယ်ာဝစၥေတြကို ကိုယ္တိုင္လုပ္ကိုင္ၿပီး ေလာကႀကီးကိုအႏိုင္ယူဖို႔အတြက္ႀကိဳးစားသင္ယူေနသည့္၄ႏွစ္အ႐ြယ္သားငယ္ေလး

၁၅ေပအရွည္ရွိသည့္ဧရာမမိေက်ာင္းႀကီးကိုဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး စစ္ေဆး​ၾကည့္ရာမွဝမ္းဗိုက္ထဲတြင္ တန္းဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာေက်ာက္တစ္လုံးႏွင့္ ဘီစီ၆၀၀၀ သက္တမ္းရွိခ်ိန္သီးတစ္လုံးကိုေတြ႕ရွိခဲ့

၁၅ေပအရွည္ရွိသည့္ဧရာမမိေက်ာင္းႀကီးကိုဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး စစ္ေဆး​ၾကည့္ရာမွဝမ္းဗိုက္ထဲတြင္ တန္းဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာေက်ာက္တစ္လုံးႏွင့္ ဘီစီ၆၀၀၀ သက္တမ္းရွိခ်ိန္သီးတစ္လုံးကိုေတြ႕ရွိခဲ့

၁၅ေပအရွည္ရွိသည့္ဧရာမမိေက်ာင္းႀကီးကိုဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး စစ္ေဆး​ၾကည့္ရာမွဝမ္းဗိုက္ထဲတြင္ တန္းဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာေက်ာက္တစ္လုံးႏွင့္ ဘီစီ၆၀၀၀ သက္တမ္းရွိခ်ိန္သီးတစ္လုံးကိုေတြ႕ရွိခဲ့