ပင္လယ္ထဲကမဟုတ္ဘဲ လယ္ကြင္းထဲမွကိုယ္တိုင္ဖမ္းလာသည့္ ငါးခူတစ္ေကာင္၏ဝမ္းဗိုက္ထဲမွေ႐ႊလက္စြပ္ႏွစ္ကြင္းႏွင့္လက္ေကာက္တစ္ကြင္းကို ရရွိခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီး

မွာထားတာေတြအတြက္ ပိုက္ဆံရွင္းရာတြင္ ပိုက္ဆံကို ၾကမ္းျပင္ေပၚသို႔ပစ္ေပးၿပီး စားပြဲထိုးကိုေကာက္ခိုင္းခဲ့သည့္ေကာင္ေလးကို ဆိုင္ရွင္က ေမာင္းထုတ္ခဲ့

အိမ္မွာတစ္ေယာက္တည္းရွိတယ္ဆိုၿပီး အထင္ေသးကာ ဓားျပလာတိုက္သည့္ အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦးကို ေဘ့စ္ေဘာတုတ္ျဖင့္႐ိုက္ႏွက္၍ ေဆး႐ုံပို႔ေပးလိုက္သည့္ အသက္၈၇ႏွစ္အ႐ြယ္အဖြား